Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá

09:28 AM 14/09/2015 Lượt xem: 1977 In bài viết

Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá của WHO viết tắt là WHO FCTC là công cụ kiểm soát thuốc lá hiệu quả nhất của thế giới. Là công ước đầu tiên được thương thảo với sự bảo trợ của WHO, với hơn 170 quốc gia đã tham gia làm thành viên công ước. Là một công ước dựa trên bằng chứng, công ước này tái khẳng định quyền được hưởng sức khỏe tốt nhất của mọi người dân và tạo ra khung pháp lý mới cho hợp tác hành động trong lĩnh vực kiểm soát thuốc lá. Năm 2011, WHO đã quyết định chọn chủ đề cho Ngày Thế giới Không thuốc lá năm 2011 được diễn ra ngày 31/5/2011, là "Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá".

Cũng như các công ước khác, Công ước Khung FCTC đặt ra những nghĩa vụ pháp lý cho các Bên là quốc gia đã tham gia phê chuẩn công ước này.

Trong số những nghĩa vụ đó bao gồm:

Bảo vệ những chính sách y tế công cộng khỏi những tác động tiêu cực từ những lợi ích thương mại và những lợi ích khác của ngành công nghiệp thuốc lá.

Áp dụng các biện pháp về giá và thuế thuốc lá nhằm làm giảm nhu cầu về thuốc lá.

Bảo vệ người dân tránh khỏi việc hút thuốc thụ động.

Kiểm soát thành phần các sản phẩm thuốc lá.

Quy định việc phải công bố về thành phần của sản phẩm thuốc lá.

Kiểm soát việc đóng gói và nhãn mác các sản phẩm thuốc lá.

Cảnh báo người dân về những mối nguy hiểm từ thuốc lá.

Cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của thuốc lá.

Giúp người dân cai nghiện thuốc lá.

Kiểm soát buôn lậu các sản phẩm thuốc lá.

Cấm buôn bán thuốc cho trẻ em.

Hỗ trợ việc chuyển đổi sang các hoạt động kinh tế khả thi khác cho nông dân để thay thế việc trồng cây thuốc lá.

Công ước này cũng chỉ ra tầm quan trọng của hợp tác quốc tế và giúp đỡ những quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thực hiện các nghĩa vụ quy định trong công ước.

Trong chiến dịch truyền thông cho Ngày Thế giới Không thuốc lá năm 2011 đã tập trung vào các thông điệp: Các quốc gia phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Công ước Khung nhằm bảo vệ các thế hệ hiện nay và tương lai khỏi các nguy cơ to lớn về sức khỏe, xã hội, môi trường và kinh tế do hậu quả của việc tiêu thụ thuốc lá và phơi nhiễm với hút thuốc thụ động gây ra.

Các thông điệp quan trọng khác bao gồm:

Công ước Khung thể hiện sự mong muốn và cam kết của các chính phủ và hàng triệu người dân về một thế giới không thuốc lá.

Các bên tham gia công ước cần phải thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ của mình.

Mọi cá nhân nên khuyến khích và giúp đỡ chính phủ nước mình thực hiện các nghĩa vụ quy định trong Công ước Khung.

Cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các tổ chức và cá nhân về vai trò quan trọng của Công ước Khung với tư cách là một cột mốc trong lịch sử y tế công cộng và là một công cụ kiểm soát thuốc lá hiệu quả nhất của toàn thế giới.

WHO và Hội nghị các bên luôn sẵn sàng hỗ trợ các nước tham gia Công ước Khung thực hiện được các nghĩa vụ của công ước và các hướng dẫn thực thi đã được thông qua.

Công ước này đã chứng tỏ được những hiệu quả của nó trong việc chống lại đại dịch thuốc lá. Tuy vậy, như Ban thư ký công ước đã nêu trong “Báo cáo của các bên và tiến triển của việc thực thi công ước trên toàn cầu: các kết quả chính” mới công bố gần đây rằng "Mức độ thực thi của các biện pháp chính sách khác nhau trong Công ước tiếp tục có sự chênh lệch đáng kể".

Cũng như các bên tham gia công ước đã nhận định rằng “vẫn còn nhiều việc phải làm để làm cho hiệp ước này phát huy được đầy đủ hiệu quả tiềm năng của nó”. Tại cuộc họp mới đây ở Punta del Este, Uruguay, các bên tham gia công ước đã kêu gọi tất cả các quốc gia hãy tham gia phê chuẩn công ước, thực hiện đầy đủ các điều khoản và áp dụng các hướng dẫn thực hiện công ước. Ngoài ra, các bên tham gia cũng khẳng định lại cam kết của mình trong việc ưu tiên thực hiện các biện pháp y tế nhằm kiểm soát việc sử dụng thuốc lá.

Trong các năm tiếp theo, WHO sẽ tiếp tục kêu gọi các nước đưa việc thực hiện Công ước Khung vào trọng tâm của các nỗ lực kiểm soát đại dịch thuốc lá toàn cầu.

Bằng cách hưởng ứng những lời kêu gọi hành động của WHO, các nước sẽ tăng cường được khả năng của mình trong việc làm giảm các trường hợp bệnh tật và tử vong do thuốc lá gây ra, đồng thời cũng sẽ thực hiện tốt các nghĩa vụ của mình khi tham gia công ước quốc tế.

Tại Việt Nam, mục tiêu Công ước Khung mà Việt Nam đã tham gia thể hiện rõ cam kết chính trị của Việt Nam “Bảo vệ các thế hệ hiện tại và tương lai khỏi các hậu quả tàn phá về sức khỏe, xã hội, môi trường và kinh tế của việc tiêu thụ thuốc lá và phơi nhiễm với khói thuốc... nhằm làm giảm đáng kể tỷ lệ người sử dụng thuốc lá và phơi nhiễm với khói thuốc” (Điều 3 FCTC).

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII gần đây, dự án Luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến càng minh chứng hơn trong quyết tâm của Việt Nam trong phòng chống tác hại của thuốc lá.  

(Theo Bộ Y tế)