03:19 PM 03/06/2016 Lượt xem: 0
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN TÁC HẠI THUỐC LÁ TƯ VẤN VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN HỆ . Monday, 14/09/2015 10:06 Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá "Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá" đã được WHO quyết định chọn làm chủ đề cho Ngày Thế giới Không thuốc lá năm 2011

09:17 AM 29/09/2015 Lượt xem: 1593
Ngày 18/6/2012, Quốc hội nước ta đã ban hành Luật số 09/2012/QH13 về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

09:42 AM 14/09/2015 Lượt xem: 1097
Ngày 14/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 176/NĐ - CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó có các quy định về phòng chống tác hại thuốc lá.

09:28 AM 14/09/2015 Lượt xem: 2186
"Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá" đã được WHO quyết định chọn làm chủ đề cho Ngày Thế giới Không thuốc lá năm 2011.

09:29 AM 07/09/2015 Lượt xem: 1219
Ngày 14/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 176/NĐ - CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó có các quy định về phòng chống tác hại thuốc lá.
1