Tăng cường thực thi Luật phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2015

09:20 PM 11/12/2015 Lượt xem: 1463 In bài viết

Ảnh nguồn Internet

Việt Nam đang đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh không lây nhiễm, trong đó sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây các bệnh không lây nhiễm như: ung thư phổi, đột quỵ, mạch vành, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/5/2013, với mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các căn bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá.

Nhằm tiếp tục tăng cường thực thi luật PCTHTL và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31 tháng 5. Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ 25/5 đến 31/5, Bộ Y tế tổ chức chiến dịch truyền thông tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc và thực thi Luật PCTHTL, yêu cầu các Bộ, ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông phổ biến Luật PCTHTL và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, cụ thể như: Tuyên truyền phổ biến và thực thi nghiêm quy định của Luật PCTHTL thuốc lá; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31/5/2015; thành lập hoặc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình PCTHTL (đối với các Bộ, ngành, đòng thể thưa thành lập Ban chỉ đạo) theo Công văn số 2998/BYT-KCB ngày 26/5/2014 và Công văn số 921/BYT-KCB ngày 09/2/2015 của Bộ Y tế gửi các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

K.T