Thông tin liên hệ:

Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 04 37222626.
Fax: 04 3823112. Email: banbientap@cema.gov.vn