06:28 PM 09/12/2015 Lượt xem: 3113
Khi bạn đã sẵn sàng bỏ thuốc lá, chắc chắn bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong những ngày đầu. Phải làm gì để cai thuốc hiệu quả?

06:16 PM 09/12/2015 Lượt xem: 1380
Nghiên cứu cho thấy rõ gánh nặng tài chính đối với hộ gia đình nghèo. Sự sói mòn chi tiêu của hộ do chi cho thuốc lá là điều cần đư­ợc nhấn mạnh trong giáo dục truyền thông về tác hại của thuốc lá.

06:30 PM 12/09/2015 Lượt xem: 1416
Thật khó để từ bỏ thói quen hút thuốc đã theo bạn hàng chục năm nay. Tuy nhiên, nhiều người đã sáng tạo ra những cách rất ngộ nghĩnh để từ bỏ thói quen tai hại này. Nếu bạn quyết tâm bỏ thuốc nhưng gặp khó khăn thì có thể tham khảo những cách sau:

06:25 PM 12/09/2015 Lượt xem: 1047
Nhằm giải thích cho việc vì sao những người nghiện thuốc lá rất khó bỏ thuốc, các nhà khoa học Mỹ tại ĐH Pennsylvania đã tiến hành cuộc nghiên cứu, khảo sát trên các nạn nhân nghiện thuốc và đã đưa ra được kết luận chính thức thu hút sự quan tâm của hàng triệu người trên thế giới.

06:14 PM 12/09/2015 Lượt xem: 981
rong ba thành tố cấu thành nên công thức thành công cai thuốc lá, quyết tâm là yếu tố quan trọng nhất. Các biện pháp can thiệp và hỗ trợ chỉ phát huy tác dụng khi người hút thuốc lá muốn cai thuốc lá.

06:07 PM 12/09/2015 Lượt xem: 1085
Nhằm giúp cho các nhân viên y tế, nhà quản lý y tế đánh giá quyết tâm cai thuốc lá và can thiệp hỗ trợ người cai nghiện thuốc lá bằng các biện pháp có hiệu quả. Văn Phòng Chương trình PCTH thuốc lá giới thiệu Cẩm nang cai nghiện thuốc lá.