Tiếp tục phát huy vai trò của truyền thông trong phòng chống tác hại của thuốc lá
(29/12/2020)
Hiện nay, trong số gần 100 triệu người Việt Nam, có tới 44,3% nam giới ở tuổi trưởng thành hút thuốc và hơn 30% là hút thuốc lá thụ động bị ảnh hưởng. Đây là những con số rất báo động.
Nói không với thuốc lá để cuộc sống tốt đẹp hơn
(03/04/2020)
Mỗi năm tại Việt Nam, có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá. Dự báo đến năm 2030, con số này có thể tăng lên tới 70.000 người/năm.