Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ lây truyền Covid-19
(03/11/2021)
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra khuyến cáo, hành động đưa ngón tay lên miệng khi hút thuốc lá làm tăng nguy cơ lây truyền SARS-CoV-2 từ tay lên miệng. Việc sử dụng chung các dụng cụ dùng để hút thuốc, như: thuốc lào, ống điếu, ống tẩu ở những người hút thuốc cũng là nguyên nhân làm tăng việc lan truyền virus trong cộng đồng.
Cai nghiện thuốc lá càng sớm - Lợi ích sức khỏe càng cao
(02/11/2021)
Hút thuốc lá là một thói quen có hại có thể dẫn đến các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng và tử vong. Khi một người bỏ thuốc lá, cơ thể sẽ bắt đầu hồi phục một cách tự nhiên và có thể lấy lại sức khỏe như một người chưa từng có thời gian hút thuốc. Những lợi ích của việc bỏ thuốc sẽ bắt đầu ít nhất 1 giờ sau điếu thuốc cuối cùng và sau mỗi năm không hút thuốc, sẽ giảm thiểu nguy cơ và cải thiện sức khỏe tổng thể.