Thái Bình nâng cao công tác giám sát thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

03:00 PM 02/11/2021 Lượt xem: 540 In bài viết

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá trong trường học.

Sơ bộ kết quả kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tác hại thuốc lá tại tỉnh Thái Bình đến ngày 14/10/2021 cho thấy: Hầu hết các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá; tổ chức ký cam kết, đưa vào đánh giá thi đua; tích cực tuyên truyền trên loa truyền thanh xã, lồng ghép với các hội nghị của địa phương, ban, ngành, đoàn thể…; Tình trạng hút thuốc lá ở nơi làm việc và tình trạng thanh thiếu niên hút thuốc lá tại cộng đồng đã giảm đáng kể, nhận thức của người dân nâng lên rõ rệt, tỷ lệ người hút thuốc lá của tỉnh đã giảm (tỷ lệ nam giới hút thuốc lá  năm 2015: 47,2%;  năm 2018: 45,3%). Nhiều địa phương đã nêu cao vai trò người đứng đầu, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, một số cán bộ và người dân đã giảm hút và cai được thuốc lá.

Từ cuối tháng 9 năm 2021, tỉnh đã thành lập 4 Đoàn Kiểm tra, Giám sát liên ngành, chia thành 2 đợt đi kiểm tra, giám sát tại 160 UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn 8 huyện, thành phố. Theo kế hoạch, đến hết tháng 10/2021, các Đoàn sẽ hoàn thành hoạt động kiểm tra, giám sát.

Quốc Hoàn (tổng hợp)