Lạng Sơn: Nỗ lực hoàn thành kế hoạch về phòng chống tác hại thuốc lá

03:00 PM 17/12/2020 Lượt xem: 328 In bài viết

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra về phòng chống tác hại thuốc lá

Theo chương trình, kế hoạch được giao, năm 2020 Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện 5 bài viết có nội dung về phòng chống tác hại thuốc lá trên bản tin Y tế và 10 bài viết đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế.

Thời điểm cuối năm 2020, các hoạt động tập huấn, truyền thông trực tiếp về phòng chống tác hại thuốc lá được đẩy mạnh thực hiện. Sở Y tế tỉnh đã thực hiện được 5 cuộc truyền thông trực tiếp về phòng chống tác hại thuốc lá tại các huyện Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Đình Lập và Lộc Bình, đạt 100% kế hoạch; Tổ chức 2 lớp tập huấn cho giáo viên thực hiện giảng dạy các buổi ngoại khóa về phòng chống tác hại thuốc lá trong trường học, đạt 100% kế hoạch; Tổ chức 3 lớp tập huấn cho cán bộ y tế về tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng cho các huyện Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, đạt 100% kế hoạch.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn cho các hội viên Hội Nông dân về xây dựng chi hội không khói thuốc. Phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn về tổ chức 1 lớp tập huấn về nâng cao năng lực phòng, chống tác hại thuốc lá cho các công an viên, trong đó chú trọng nội dung thanh kiểm tra, xử lý xử phạt vi phạm Luật phòng chống tác hại thuốc lá.

Vũ Dũng