Công tác phòng, chống tác hại thuốc lá ở tỉnh Đắk Lắk

03:12 PM 12/05/2020 Lượt xem: 705 In bài viết

Tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Nhiều hình thức truyền thông đã được Trung tâm sử dụng hiệu quả như phát sóng các thông điệp, phóng sự, tọa đàm, phỏng vấn trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, mở chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên báo Đắk Lắk, báo điện tử của ngành Y tế. Đặc biệt, Trung tâm đã tổ chức truyền thông nhiều lần với 2 thứ tiếng là tiếng phổ thông và tiếng Ê - Đê trên Đài truyền thanh của 15 huyện, thị xã, thành phố.

Xác định đối tượng trọng tâm cần chú trọng truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá là học sinh, cán bộ, nhân viên nhà hàng, khách sạn… Trung tâm Truyền thông đã phối hợp với các ban, ngành tổ chức truyền thông trực tiếp về tác hại của thuốc lá và các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc cho nhóm đối tượng này thông qua các buổi truyền thông trực tiếp tại trường học, cơ quan, đơn vị. Song song với các hoạt động truyền thông trực tiếp, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh còn sản xuất pano, biển mica “Không hút thuốc lá”, tờ rơi về tác hại của thuốc lá cấp phát cho các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

Thông qua các hoạt động truyền thông đã góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tác hại của thuốc lá, từ đó chủ động có giải pháp phòng chống hiệu quả.