Chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBDT về công tác PCCC

09:51 PM 11/11/2015 Lượt xem: 272 In bài viết

Ngày 09/7/2015, thừa ủy quyền Bộ trưởng, Chủ nhiệm, đồng chí Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đã chủ trì họp giữa các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban với Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Trúc Bạch về công tác PCCC và công tác quản trị, phục vụ tại trụ sở UBDT số 141, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.

Sau khi nghe Văn phòng Ủy ban, các Vụ, đơn vị báo cáo và ý kiến của Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Trúc Bạch về sự việc gây cháy tại tầng 4 và công tác PCCC trong tòa nhà 141, Hoàng Hoa Thám, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã kết luận như sau:

Sự việc báo cháy là có thật, do có người hút thuốc lá trong phòng vệ sinh nam và ném tàn thuốc lá vào thùng đựng giấy vệ sinh đã xảy ra cháy nhỏ và hệ thống cứu hỏa của tòa nhà đã báo động. Tuy nhiên, đơn vị quản lý tòa nhà đã kịp thời giải quyết, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng (đơn vị tòa nhà đã lập biên bản sự việc).

Để làm tốt công tác PCCC, giao Văn phòng Ủy ban phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Trúc Bạch cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về PCCC và thực tập công tác phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà số 141, Hoàng Hoa Thám, do Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ tổ chức (đã có văn bản gửi các Vụ, đơn vị cử công chức, viên chức tham gia).

Văn phòng phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Trúc Bạch xây dựng văn bản quy định cụ thể những nội dung để đảm bảo an toàn cháy nổ khi CBCCVC sử dụng thiết bị điện, hút thuốc lá đúng nơi quy định.

Xây dựng phương án thoát hiểm của từng tầng trong tòa nhà; tăng cường việc kiểm tra, giám sát công tác PCCC; định kỳ hằng quý có sự trao đổi giữa Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Trúc Bạch, Văn phòng Ủy ban và đại diện các Vụ, đơn vị ở mỗi tầng thuộc tòa nhà.

Giao Văn phòng chủ trì phối hợp với đơn vị quản lý tòa nhà số 141, Hoàng Hoa Tham có văn bản gửi các Vụ, đơn vị thông báo cơ chế tiếp nhận kiến nghị, xử lý việc sửa chữa trang thiết bị, cung cấp công cụ, dụng cụ... (phần việc liên quan tới tòa nhà) để phục vụ kịp thời cho hoạt động của CBCC của UBDT.

(Ban Biên tập)