Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều cuộc thi về phòng chống tác hại thuốc lá

04:33 PM 03/03/2020 Lượt xem: 124 In bài viết

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều cuộc thi về phòng chống tác hại thuốc lá

Theo đó, mục đích của cuộc thi nhằm tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá, môi trường sống không có khói thuốc lá; chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá, cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá cho tất cả các đối tượng. Cuộc thi đặc biệt chú trọng các đối tượng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Người tham gia cuộc thi sẽ được tìm hiểu về thực trạng công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, quảng cáo thuốc lá tại các địa phương, cơ quan. Đồng thời, các cá nhân và tập thể có cơ hội nghiên cứu các đề xuất nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là các biện pháp hạn chế sử dụng thuốc lá trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch... 

Cuộc thi góp phần phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức, công dân trong giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá và vận động cộng đồng từ bỏ thói quen sử dụng thuốc lá.

Qua cuộc thi động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu quy định của pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh./.