Bình Định: Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn quyết tâm trong công tác phòng và chống tác hại của thuốc lá

12:00 PM 12/12/2020 Lượt xem: 157 In bài viết

Lãnh đạo Trung tâm Y tế An Nhơn tiếp đoàn Kiểm tra của Công đoàn Y tế Việt Nam về thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại đơn vị

Trung tâm đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan nội dung Phòng, chống tác hại thuốc lá như: Tổ chức Ký cam kết thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc lá cho từng phòng, Ban và từng thành viên trong Trung tâm; 100% các khoa, phòng đều tham gia tuyên truyền về tác hại thuốc lá thông qua họp Hội đồng người bệnh. Trung tâm đã mở lớp tập huấn cho đoàn thanh niên của 15 xã, phường trên thị xã An Nhơn; Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề tại các trường THPT trên địa bàn thị xã. Trung tâm tham mưu cho UBND thị xã lồng ghép phong trào xây dựng Làng văn hóa - Sức khỏe, mục tiêu xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá, thuốc lào và đưa quy định về không hút thuốc trong đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn thị xã An Nhơn vào hương ước; Đồng thời, Trung tâm phối hợp với 15 xã, phường để treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng ngày Thế giới không khói thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá; Phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin Thể thao thị xã An Nhơn lồng ghép phát thanh tuần 2 lần tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, thuốc lào, thuốc lá điện tử, các loại thuốc lá mới, các gương điển hình về bỏ thuốc và vận động người dân bỏ thuốc…

Trong thời gian tới, Trung tâm chú trọng hơn nữa các phương pháp truyền thông để thu hút người dân nâng cao ý thức về việc không hút thuốc lá trong khuôn viên Trung tâm; tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân viên y tế tại đơn vị, để mỗi cán bộ y tế là một tuyên truyền viên về PCTHTL; đồng thời đưa nội dung thưởng, phạt vi phạm Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá vào Nội quy, quy chế Thi đua khen thưởng Trung tâm. Bên cạnh đó, Trung tâm xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra, giám sát và phân công nhiệm vụ cụ thể hơn cho từng đối tượng, khu vực Khoa, Phòng.

Chắc chắn với quyết tâm và các bước đi được xây dựng rõ ràng, cụ thể, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định sẽ có nhiều biến chuyển tích cực trong tương lai.

Ngọc Khuê