Bản Cu Pua đề cao vai trò của già làng, trưởng bản trong phòng chống tác hại thuốc lá

04:28 PM 24/03/2020 Lượt xem: 103 In bài viết

Già làng tuyên truyền cho người dân trong bản hiểu được tác hại của thuốc lá

Trước đây, người dân coi thuốc lá, rượu như một thứ không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Với mục tiêu tạo ra phong trào quần chúng sâu rộng, các già làng trưởng bản đã trực tiếp tuyên truyền đến từng người dân, đến từng hộ gia đình về tác hại của việc hút thuốc lá sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sức khoẻ và môi trường. Ngoài ra, trong bản, trong xã cũng phối hợp triển khai lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư”... Nhờ các giải pháp phối hợp tuyên truyền tích cực, trong những năm trở lại đây người dân bản Cu Pua thay đổi suy nghĩ rất nhiều, không còn ai hút thuốc và uống rượu nữa, người nào cũng hiểu được tác hại của việc hút thuốc lá đến sức khỏe và ảnh hưởng kinh tế như  thế nào. Ban đầu, những người già như ông Hồ Ốt, bà Giả Trức... là người đi đầu bỏ hút thuốc lá, rồi đến thanh niên, trai tráng trong bản cũng dần tự nhận thức được tầm nguy hại của thuốc là, những cái được, mất khi hút thuốc lá và họ đã tích cực tham gia vào các cuộc vận động trong xã để hướng đến bản không khói thuốc.

Từ tấm gương của những người đi tiên phong đoạn tuyệt được với thuốc lá, đến nay gần như 100% dân bản Cu Pua đã nói không với thuốc lá. Có được kết quả bản làng không khói thuốc không thể không nói đến công lao của “già làng” Hồ Ê Nốt. Ê Nốt là một cán bộ văn hóa thôn, là người rất gương mẫu, vận động từng hộ gia đình làm theo./.