“Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá”

03:03 PM 15/04/2020 Lượt xem: 570 In bài viết

Hàng ngàn thanh niên Việt Nam cam kết nói không với thuốc lá

Để đạt mục tiêu này, từ hơn 10 năm qua, Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá đã phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong phòng, chống tác hại của thuốc lá và HIV/AIDS cho sinh viên.

1.000 sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội cùng ký tên cam kết không sử dụng thuốc lá, xây dựng thế hệ trẻ văn minh không khói thuốc tại website Vn0khoithuoc, fanpage facebook, tham dự phần thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá.

Thời gian tới, Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá tiếp tục hỗ trợ Trung ương Đoàn đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nâng cao nhận thức về tác hại của các sản phẩm thuốc lá điếu truyền thống cũng như các sản phẩm thuốc lá điện tử, ngăn ngừa và giảm tỷ lệ hút thuốc trong giới trẻ, trong đó chú trọng vào việc truyền thông giảm tỷ lệ hút thuốc trong thanh niên tại các vùng nông thôn, dân tộc thiểu số./.