06:02 PM 11/12/2015 Lượt xem: 68525
Sáng ngày 9/9/2015, tại thành phố Bắc Giang, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đồng chí Triệu Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp chủ trì Hội nghị.