12:00 AM 03/10/2016 Lượt xem: 13451
Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì người có uy tín, già làng, trưởng bản đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào. Hiện nay, công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của già làng cũng rất quan trọng bởi đây là môi trong những hoạt động rất khó thực hiện.

12:00 AM 24/02/2016 Lượt xem: 11876
Công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam đã nhiều chuyển biến tích cực. Đây là nhận định chung của nhiều chuyên gia tại “Hội thảo phổ biến kết quả điều tra lần thứ 2 tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam năm 2015” do Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới, Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh dịch Hoa Kỳ tổ chức ngày 6/9/2016 tại Hà Nội.

12:00 AM 15/02/2016 Lượt xem: 1097
Sáng 4/11, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam Bộ tổ chức lớp tập huấn về thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.

06:02 PM 11/12/2015 Lượt xem: 68525
Sáng ngày 9/9/2015, tại thành phố Bắc Giang, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đồng chí Triệu Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp chủ trì Hội nghị.