08:25 AM 16/11/2016 Lượt xem: 3201
Nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe cho những người không hút thuốc lá và hạn chế ảnh hưởng của khói thuốc tại những nơi công cộng, năm 2016, Bộ Y tế, Quỹ phòng chống tác hại (PCTH) thuốc lá đã triển khai nhiều kế hoạch hành động mạnh mẽ PCTH thuốc lá .

12:00 AM 27/10/2016 Lượt xem: 5945
Mặc dù Luật Phòng - chống tác hại của thuốc lá đã được tuyên truyền, phổ biến rất rộng rãi nhưng đi trên đường, vào một quán cà phê, rạp chiếu phim hay vào công sở đều dễ bắt gặp người hút thuốc lá.

12:00 AM 03/10/2016 Lượt xem: 13183
Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì người có uy tín, già làng, trưởng bản đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào. Hiện nay, công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của già làng cũng rất quan trọng bởi đây là môi trong những hoạt động rất khó thực hiện.

12:00 AM 24/02/2016 Lượt xem: 11612
Công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam đã nhiều chuyển biến tích cực. Đây là nhận định chung của nhiều chuyên gia tại “Hội thảo phổ biến kết quả điều tra lần thứ 2 tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam năm 2015” do Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới, Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh dịch Hoa Kỳ tổ chức ngày 6/9/2016 tại Hà Nội.

12:00 AM 15/02/2016 Lượt xem: 982
Sáng 4/11, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam Bộ tổ chức lớp tập huấn về thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.